Garda Sesamport

Garda Sesamport er en plassbesparende og unik port som kan være et alternativ til andre porter. Porten løftes og foldes sammen og kan derfor f.eks. benyttes mellom bygninger og andre steder med begrenset tilgjengelig plass til rådighet.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Garda Sesamport er hydraulisk drevet, og krever kun 70 cm når den er åpen. Utstyrt med laserscannere som gir et nøyaktig og fleksibelt sensorsystem, som dekker store områder for å unngå muligheten for kontakt mellom porten og kjøretøyet og/eller fotgjengere mens den er i bevegelse.
– Kan kombineres med alle typer adgangskontroll: GSM, induksjon, kodelås
– Automatikk er beskyttet i et avlåst skap
– Ved strømstans åpnes porten manuelt med en håndpumpe i styreskapet
– Leveres i høyder fra 1 m opptil 2,5 m, med bredder fra 4 m til 10 m
– Tilbys i ulike utforminger og med mulighet for logo som er synlig når porten står åpen