Til hovedinnhold
Lørenskog |
Trygge branntomt
Byggherre:
Kunde:
Produkter levert og montert:

Etter brann er det viktig å sikre området for å unngå at barn og andre tar seg inn på området og skader seg. Her vil byggegjerder raskt kunne settes på plass, og for å tydeliggjøre ytterligere at man ikke må ta seg inn på området kan det monteres duker. I dette tilfellet er det benyttet vår lagerførte standardduk med 4 varslinger, som vil være egnet for de fleste formål.