Setten Hyttepark | 30/09/2022
Solgjerde S4
Byggherre:
Kunde:
Privatperson
Produkter lever og montert:

Rundt hytte på Setten Hyttepark har vi levert og montert 81 meter gjerde av type Garda Solgjerde S4 med 1 meter høyde, samt 1 gangport høyde 0,9 m.