Til hovedinnhold
Holmestrand | 01/01/2024
Sortlakkert flettverksgjerde på murkant
Byggherre:
Kunde:
Trysilhus
Produkter levert og montert:

Her har vi sikret ved nedkjørsel til garasjeanlegg med 50 m sortlakkert flettverksgjerde. Gjerdet er montert på mur og ligger ved Solbergjordet, nytt boligområdet i Holmestrand. Vi takker Trysilhus for å på nytt få tillitten til å bidra med sikring på ett av deres prosjekter.