Login GSS

Noisecare støyskjerming

Noisecare består av ferdige moduler som er klare for installasjon. Hver modul er konstruert med en kjerne av støyabsorberende materiale dekket med en diffusjonssåle og UV-stabilisert membran, som holdes på plass av et overflatebehandlet stålnett. Stålnettet har en maskestørrelse på 50 x 200 mm og tråddiameteren er 6/5 mm.

Noisecare har en kjernetykkelse på 50 mm, noe som sikrer 18 dB støyreduksjon.
Noisecare Extreme har en stålplate i midten, som sikrer 27 dB støyreduksjon.

Noisecare steel er helt vedlikeholdsfri produkter med garantier på 20år.

  • Beskrivelse