Login GSS

Garda Byggegjerde B2 Tett Høy

Tette byggegjerder er praktisk der man ønsker ekstra sikkerhet og hindre innsyn til anleggsområdet. Dette er et ekstra høyt gjerde på 2,4 m.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon