Garda FloodProtection 20m 90cm høyde

Ta kontroll over vannmassene med Garda FloodProtection. En fleksibel og effektiv løsning for å unngå ødeleggelser ved flom, sette opp midlertidige demninger, lagre vann i basseng etc. Leveres på paller, komplett med alt nødvendig utstyr for montering – raskt og enkelt. Tilgjengelig i høyder på 90 cm og 120 cm.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Sikre flomutsatte områder, etablere midlertidige demninger, etablere basseng/vannreservoar, beskytte bygninger m.m.
Dokumenter for nedlastning:
GardaFloodProtection_brosjyre.pdf

GARDA FloodProtection består av en grunnplate og en veggplate som enkelt kobles sammen og forsterkes med en vaier. Når flomvannet presser mot barrieren, er de hydrostatiske kreftene på grunnplaten mye større enn på veggen. Dette gjør barrieren svært stabil.

Produktet leveres på paller, med 20 m komplett sikring pr pall. Inkluderer bunnplate, veggplate, vaier, duk og sandsekker. Velg mellom enten 90 cm eller 120 cm høyde.

Med den enkle koblingsmekanismen, mellom base- og veggplate, kan systemet tilpasses nesten alle situasjoner og terrengforhold, uten behov for spesialverktøy eller ekstra komponenter.

Fordi modulene er selvstabiliserende, kan de settes opp i hvilken som helst vinkel i forhold til hverandre. Dermed kan man enkelt bygge en flombarriere med kurver og vinkler.

Løsningen er utviklet og produsert av Haawal Engineering.

Garda FloodProtection:
– Brukervennlig
– Tar liten lagringsplass
– Rask montering og demontering
– Robust og takler kraftig strøm, lange avstander og utfordrende terreng

5 enkle monteringstrinn:
1. Legg basene på bakken
2. Plasser veggene i basene
3. Rull ut plastduk
4. Fest støttevaierne
5. Legg vekt på barrieren