Garda Kjegle flatfot

Kjegle komplett med fot. Svært stødig og med refleks av folieklasse 3. Tilfredsstiller krav iht. Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Trafikkjegle komplett med fot. Svært stødig og med refleks av folieklasse 3. Reflekshøyde: 150mm (20 % av kjeglens totale høyde). Tilfredsstiller krav iht. Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr.