Garda Fot trafikksylinder

Gummifot for trafikksylinder. Monteres sammen med trafikksylinderen ved å slippe foten ned over toppen på sylinderen. Trykk den fast med foten. Foten leveres på offentlig deponi etter endt levetid.

Kategori: