Garda Fot til Sebraflex

Gummifot som passer til vår Sebraflex hindermarkering. Stabil fot som kan stables ved lagring/transport.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Leveres offentlig godkjent deponi som plastavfall for resirkulering.