Garda GP Sikring T3 Vinkelelement 0-95 grader

Garda GP Sikring T3 Vinkelelement er en skjøt som brukes sammen med GP elementene i kurver, kan vinkles opp til 90 grader.