Garda GP Sikring T3 Universal klammer

Garda GP Sikring T3 Universal gjerdeklammer for å påmontere gjerder på topp av den langsående sikringen.