Garda GP Sikring T3 Steinklype

Garda GP Sikring T3 Steinklype brukes ved montering og løfting av rekkverk hvor kranbil benyttes.