Garda Veibom Magnetic Access

Garda sin Access veibom er en basismodell med et høyt funksjonsnivå og egnet for tilgangsstyring på mange områder. Gir lave driftskostnader takket være den patenterte MHTM bomautomatikken som har effektiv drift og lang levetid. Det høye dreiemomentet garanterer best mulig drift selv under krevende værforhold. Egnet for tilgangsstyring til parkeringsplasser, bedriftseiendommer, boligområder og lignende. Åpne- og lukkehastighet på minium 2,2 sek.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Egnet for tilgangsstyring til parkeringsplasser, bedriftseiendommer, boligområder og lignende.

Til bruk ved kjørebredder opptil 3,5 m. Leveres i standard RAL 2000 (oransje). Kontrollenheten MGC tilbyr et stort antall innganger og utganger med faste programmerte funksjoner, en 2-kanals detektormodul og en sluttid som kan velges i tre trinn. Det godt gjennomtenkte utstyret inneholder alle relevante komponenter og muliggjør ukomplisert igangkjøring og pålitelig drift.