Garda Veibom Magnetic Access XXL

Garda sin Access XXL veibom er en bom med mulighet for integrert bomskjørt, og dekker en kjørebredde på opptil 10 m. Dette er en bom for ekstra brede eller flerfeltsveier. Bommen gir lave driftskostnader takket være den patenterte MHTM bomautomatikken som har effektiv drift og lang levetid. Åpne- og lukkehastighet på minimum 8 sek.

Kategori:
Bruksområde Dette er den ideelle bommen for ekstra brede eller flerfeltsveier der man ønsker å styre tilgangen med 1 bom.