Garda Veibom Magnetic Access XL2

Garda sin Access XL2 veibom er en høysikkerhetsbom med mulighet for integrert bomskjørt/grind og dekker en kjørebredde på opptil 8,5 m. Dette er den ideelle bommen for ekstra brede eller flerfelts veier til speditører, bedriftsområder og havneanlegg, der man ønsker å styre tilgangen med 1 bom. Den har et stort funksjonsområde og utvidelsesfunksjoner med plugin-moduler. Bommen gir lave driftskostnader takket være den patenterte MHTM bomautomatikken som har effektiv drift og lang levetid. Det høye dreiemomentet garanterer best mulig drift selv under krevende værforhold. Åpne- og lukkehastighet på minimum 6 sek.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Dette er den ideelle bommen for ekstra brede eller flerfelts veier til speditører, bedriftsområder og havneanlegg, der man ønsker å styre tilgangen med 1 bom.

Til bruk ved kjørebredder opptil 8,5 m. I tillegg til mulighet for standard bomskjørt/gjerde kan den med bomarm på opptil 6 m, leveres med høyere gjerde på 1,3 / 1,8 m for å unngå klatring over bommen. Leveres i standard RAL 2000 (oransje). Utstyrt med MGC Pro kontrollenhet. Det er fem innganger/utganger tilgjengelig, f.eks. for et Ethernet-grensesnitt, en radiomodul eller en tellemodul for å bestemme antall ledige parkeringsplasser. Alle innganger og utganger kan konfigureres individuelt av brukeren. Brukere kan også velge mellom en rekke inngangs- og utgangsfunksjoner. Åpnings- og lukketidene kan velges fra tre nivåer uavhengig av hverandre.