Vik cc2 – W3 with Star MC

STAR MC-rekkverk er en skinne som monteres under selve vegrekkverkskinnen for beskyttelse av motorsyklister ved velt. STAR MC-rekkverk er blitt testet i henhold til de europeiske normer angitt i TS 1317-8 og EN 1317-2. Vegdirektoratet har godkjent STAR MC-rekkverk for bruk i Norge montert på stål-, plast- og trestolper. Rekkverket består av 4 plastrør med 60 mm diameter som er sveiset sammen til en underskinne med bredde på 240 mm og i en lengde på 3980 mm. Denne underskinnen skal festes til stolper med 2 m avstand mellom stolpene med en bolt til hver stolpe. Underskinnene blir festet til hverandre med et teleskopisk system som gir disse en mulighet til å utvide seg eller trekke seg sammen ved temperaturendringer. Underskinnene og teleskopsystemet er laget av polyetylen som er noe elastisk og har evnen til å oppta en betydelig mengde energi ved deformasjon.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Styrkeklasse – N2
Arbeidsbredde – W3
Inntrengingsklasse – VI4
Skadeklasse – A
Høyde – 700 mm
Bredde – 180 mm
Stolpeavstand – 2000 mm
Forankring – Post driven in ground
CE Sertifikat – Ja
Class of Resistance to Snow Removal – 3
Speed Class – C60
Severity Level – II
MPS working width – 0,4 m
max HIC 36 – 487
MPS Test length – 74 m
Ground clearance – 0,04 m
Clearance between MPS and VRS – 0,22 m
Lowest point of VRS longitudinal element – 0,38 m
MPS suspension distance – 2 m