Vik SVV1

Vik-SVV1 er Vik Ørsta sitt tradisjonelle skinnebaserte brurekkverk som er en videreføring av statens vegvesen sitt brurekkverk. Vik-SVV1 er det eneste brurekkverket i stål på markedet som er godkjent med arbeidsbredde W4. Vik-SVV1 kan leveres med mange ulike paneler og løsninger etter behov.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Styrkeklasse – H2
Arbeidsbredde – W4
Inntrengingsklasse – VI4
Skadeklasse – B
Høyde – 1200 mm
Bredde – 299 mm
Stolpeavstand – 2000 mm
Forankring – Anchored with base plate
CE Sertifikat – Ja