Til hovedinnhold

Tjenester

God og forsvarlig sikring er ofte mer enn bare fysiske produkter og løsninger. I Garda Sikring har vi hele bredden, og gir både rådgivning i startfasen av prosjekter, foretar reparasjoner og service og tilbyr beredskapstjenester.
mote med ansatte

Rådgivning

 • Risikokartlegging og etablering av tiltak
 • Behovskartlegging og produktvalg
 • Kvalitetskontroll – kalkyle/prosjekteringsgrunnlag
 • Etterkontroll av installasjoner

Installasjon og grunnarbeid

Ved montering av port, bom etc., monteres som regel dette på eksisterende fundamenter eller betongdekke. Der hvor dette ikke foreligger kan vi også gjøre jobben med å etablere kabelgrøfter samt graving og støping av fundamenter i henhold til produsentens tegninger. Be om tilbud.

 • Nyinstallasjon av sikringsprodukter
 • Grunnarbeider
 • Prosjektledelse

Make to order

 • Porter
 • Flettverk
 • Trapper/gangbaner
 • Bredt leverandørnettverk
Monterer et gjerde

Reparasjon og rehabilitering

 • Demontering
 • Tilpasning/renovering
 • Lakkering
Ansatte jobber

Service og vedlikehold

 • Inspeksjon av gjerde
 • Intervallservice automatiserte produkter
 • Kartlegging av installert base
 • Reparasjon av skader

Beredskap

 • Døgnvakt
 • Utrykning
 • Garantert responstid
Garda SmartSolutions

Aksess, overvåkning og diagnose

 • GSM/Web/App løsning
 • Digitalt nøkkelsystem
 • Skiltgjenkjenning
 • HMS-kortlesere
Ansatt jobber kundeservice

Forsikringsskader

 • Dokumentere/taksere
 • Midlertidig avsperring
 • Utbedre