Garda Pall til scenegitter

Praktisk pall for oppbevaring og transport av scenegitter. Kapasitet på 12 gitter.
Les detaljert produktbeskrivelse

Praktisk pall for oppbevaring og transport av scenegitter. Kapasitet på 12 gitter.