Garda pall KP30Smart

Ny alt-i-ett pall for lagring og transport av både byggegjerder og tilbehør. Bruk av pall gjør frakt og lagring både enklere og raskere. I tillegg tar de bedre vare på gjerdene og øker dermed levetiden og reduserer skaderaten. Med KP30 Smartpall er det plass til 30 gjerder samt føtter og klammere i en og samme pall.
Les detaljert produktbeskrivelse

Lagrings- og transportpall for byggegjerder og tilbehør gjør frakt og lagring enklere og raskere. I tillegg tar de bedre vare på gjerdene og øker dermed levetiden og reduserer skaderaten. I motsetning til andre paller for byggegjerder, er KP30 Smartpall unik da den rommer både gjerder (opptil 30 stk), føtter (30 stk) og klammere.

På denne pallen settes gjerdene ned i firkantåpninger, slik at gjerdene lett kan monteres selv om rør-endene på gjerdene skulle være litt klemt.

• Bruk av pall forenkler frakt og lagring av byggegjerder
• KP30 Smartpall rommer både gjerder, føtter og klammere
• Enkelt å frakte opptil 105 m gjerde klart til bruk
• Raskere og enklere lossing og lasting
• Spesielt på vinterstid vil lagring i paller sikre mot fastfrysing og is/snø i sylinder på byggegjerdene
• God økonomi, får ned skaderaten