Garda Security hengselsklamme

Ved hjelp av litt ekstra tilbehør er det mulig å lage enkle grinder av vanlige byggegjerder. Hengselsklammer som benyttes i stedet for vanlige festeklammer mellom gjerdet og det gjerdet som skal brukes som grindblad, og gjør at grindbladet enkelt kan åpnes og lukkes.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Ved hjelp av litt ekstra tilbehør er det mulig å lage enkle grinder av vanlige byggegjerder. Hengselsklammer som benyttes i stedet for vanlige festeklammer mellom gjerdet og det gjerdet som skal brukes som grindblad, og gjør at grindbladet enkelt kan åpnes og lukkes. Anbefales 2 klammer pr. portblad.