Garda Dreiering

Ved hjelp av litt ekstra tilbehør er det mulig å lage enkle grinder av vanlige byggegjerder. Dreiering benyttes for å få løftet gjerdet litt opp fra foten slik at gjerdet enklere kan åpnes og lukkes.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Ved hjelp av litt ekstra tilbehør er det mulig å lage enkle grinder av vanlige byggegjerder. Dreiering benyttes for å få løftet gjerdet litt opp fra foten slik at gjerdet enklere kan åpnes og lukkes.