Til hovedinnhold
Garda – SmartSolution

GSS GIR DEG ALT DU TRENGER FRA EN OG SAMME LEVERANDØR.

GSS vil være et svært nyttig verktøy for alle som er involvert i drift og innkjøp av f.eks. kjøreporter, bommer og pullerter. En skybasert løsning gir full kontroll uansett hvor man befinner seg, og servicekostnader/nedetid vil kunne reduseres betraktelig gjennom mulighet for fjerndiagnostikk. En god service- og brukskontroll gir en jevn og sikker drift for din installasjon. Garda Sikring står for alt fra installasjon, SIM-kort og skyløsning, slik at du slipper å måtte forholde deg til flere ulike leverandører.

Garda SmartSolutions

Alt i en og samme enhet – redusere servicekostnader og nedetid

Garda Smart Service er en nettbasert skyløsning som gir kontroll på alle dine installasjoner (bom, port, pullert og kjøretøysperrer) uansett lokasjon. Du kan blant annet sjekke om porten eller bommen er åpen eller lukket, og få beskjed f.eks via SMS ved feil/mangler. Du kan også enkelt styre brukertilgangen. Servicekostnader og nedetid vil kunne reduseres betraktelig gjennom mulighet for fjerndiagnostikk. Vi støtter deg hele veien og kan feilsøke installasjoner slik at vi mer effektivt kan hjelpe deg via telefon.

Funksjoner

MOBIL APP – enkel oversikt og håndtering på app i IOS og Google Play

LIVE FEED – av portens posisjon og sikkerhets- sensorenes

GSM KEY – med bruker-aksesskontroll og logg

SMS-VARSLINGER – på driftskritiske funksjoner

SERVICE – summeringsteller og automatisk varsel ved feil og vedlikeholdsbehov

DRIFTSRAPPORTER – standardrapporter for å forstå driftsmønster på eget utstyr for å bedre driftskostnader

DIAGNOSE – feilsøk manglende driftsstabilitet

ÅRSUR – med unike brukerstyringer og norsk helligdagskalender – klar til bruk

SIM-Kort – og serviceavtale administrert av Garda Sikring – klar til

FLEKSIBELT API – integrasjon av GSS med egne kjernesystemer for en arbeidsflate

Anvendelse

GSS gir deg ”live log” og sanntidsvisning av portens status; åpen/ lukket, og feilmelding på fotocelle, klemlist etc. Det er også mulig å åpne og lukke eksternt via programmet. Innebygd årsur brukes til å holde porten åpen om dagen om ønskelig. Nasjonale høytider og helligdager er ferdig programmert inn ved å velge hvilket land enheten er montert i. Garda SmartService har i tillegg en standard GSM-enhet som tillater valgte telefonnumre å åpne/stenge en elektrisk port, bom, pullert eller f.eks dør med elektrisk sluttstykke. Med GSS kan du også begrense tilgangen med definerte åpningstider pr enkeltbruker.

Alarm og overvåkning

Du kan velge å motta alarmer via SMS. Det kan f.eks. være en foldeport inn til en byggeplass som ikke stenger når den skal, og det vil da bli sendt melding fra enheten.

Serviceavtale for GSS
GSS har integrert SIM-kort og et innebygd telleverk for antall åpningssykluser. Dette benyttes til både kontroll over installasjonens trafikk og oppfølging av serviceintervall. Enheten teller antall åpninger, men også tidsintervallet siden siste service. Telleren tilbakestilles etter hver gang intervallservice er utført. Dette gir en jevn og sikker drift for din installasjon.
GSS sin portal
Med Garda Smart Service (GSS) får du full kontroll over alle dine elektriske installasjoner online.
Ansatt kjorer truck

Kontakt oss for mer informasjon

Ta kontakt med oss for å få ytterligere informasjon om sikker drift og serviceavtale med GSS.