UltraWave sensorer

UltraWave er en mikrobølgesensor som genererer et usynlig energifelt mellom en sender (Tx) og mottaker (Rx). Når en inntrenger går inn i feltet, blir det generert en alarm. UltraWave er ideell for å sikre området samt beskytte porter og adgangsveier.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Senderen genererer et usynlig trykk av mikrobølgeenergi rettet mot mottakeren. Digitale signalbehandlingsalgoritmer skiller de «normale» omgivelsene fra de unike signalene fra inntrengere som går, løper eller krabber.

UltraWave er en kostnadseffektivt løsning for å beskytte områder av varierende størrelse. Konfigurerbare frekvenser gjør det mulig å overlappe deteksjonssoner for å eliminere dekningshull, mens den fleksible dekningsavstanden (5 til 200 m) gjør den egnet til å beskytte både lukkede og åpne områder.

– Sonelengder fra 5 til 200 meter
– Kan stables for å oppnå større deteksjonsområde i høyden
– Pålitelig deteksjon under alle værforhold
– Konfigurerbare frekvenskanaler gjør det mulig for flere enheter å operere i nærheten av hverandre