Til hovedinnhold
Svalbard |
SlimLane personsperre
Byggherre:
Kunde:
Produkter levert og montert:

Våre personsperrer skaper et flott førsteinntrykk, og her er variantene og tilpasningene mange. Vi har levert til ulike bygg, alle med det formål å styre og ha god kontroll på tilgangen inn til bygget enten av ansatte eller besøkende.

Garda Sikring er landsdekkende, og det inkluderer selvfølgelig også Svalbard. For kunde i Longyearbyen, har vi levert vår Garda SlimLane personsperre. Her ble det valgt en sortlakkert variant for best mulig tilpassing til omgivelsene, bl.a. det sorte taket. Passasjen er ekstra stor, 1200 mm. Strøm-, signal- og brannkabler går i veggene i selve åpningen. Personsperren får åpningssignaler fra Gantners AAK-system, som har et stort display med flere valgmuligheter for brukerne.