Login GSS

Garda Sportsbod FK+

Garda Sportsbod FK+ er vår mest robuste variant av bodsystem, og er egnet der det stilles ekstra høye krav til sikkerhet og stabilitet. Det er produktestet og godkjent i henhold til SFF standard for innbruddssikker bodinnredning. Det har forsterkede hengsler, spenner, dører og vegger. Systemet kan enkelt tilpasses og kombineres med F-, FK- og FP-systemene. Ved takhøyde på mer enn 3,5 meter, kan boden utstyres med nettingtak.

  • Beskrivelse