Login GSS

ICE FLEX® BO Impact

BO Impact ICE FLEX® -beskyttelsen innlegget gir utmerket beskyttelse mot kollisjoner i nærheten av rullende porter. Denne beskyttelsesposten er perfekt for beskyttende soner med en økt fare for påvirkning, for eksempel adkomstveier, porter og hjørner.