Login GSS

BO Impact

Pullert som passer godt på steder som er risikoutsatt, slik som dører, hjørner, elektriske paneler og maskiner. BO IMPACT beskytter fra kollisjoner, og vil gå tilbake til sin originale form etter et støt. Pullerten kan også brukes som trafikkkjekgle.