Login GSS

TB 260 Plus Fence

Trafikkbarriere med innebygget gjerde for å beskytte både gjenstander og mennesker. Beskyttelses røret ligger lavt for å beskytte gjenstander og hindre at noe skyves inn under røret. Gjerdet er montert over for å hindre at mennesker skal falle inn mot for eksempel maskiner i kollisjoner med truck og lignende.