Login GSS

Viltnetting

Vår viltnetting er av høy kvalitet, laget av vedlikeholdsfri netting. Hensikten med landbruksnetting / viltgjerder er å avgrense skogsområder fra trafikkerte veier og bebyggelse. Nettingen har ulike tråddimensjoner og maskestørrelser. Gjerdene hindrer både storvilt som elg og rådyr, samt småvilt som rev, hare og pinnsvin fra å forsere gjerdet.

  • Tilleggsinformasjon