Login GSS

FirstLane

FirstLane fra Automatic Systems er et flaggskip med en passasjergjennomstrømning på opptil 60 personer i minuttet. LED lysene gjør passeringen intuitivt. Er sertifisert som rømningsvei ihht EN13637, og kan styres med et SmartTouch panel.