Login GSS

Vertikal Laserscanner

Sikker passering for nyttekjøretøyer med store overheng og tilhengere med slep som ikke kan påvises pålitelig med induksjonsløkker. Pålitelig beskyttelse mot kollisjon mellom bom og spesielle kjøretøy.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon