Login GSS

Obstruct

Estetisk, fleksibel og funksjonell beskyttelse

En betong-sokkel som kan plasseres på gater, åpne plasser og midlertidige arrangementer, der det er behov for å skape trygghet, uten å skremme bybildet.

Sokkelen er laget av organisk betong med 3 sammenhengende øyer. Disse er retningsløse og oppsatt i formasjoner lager den mindre rom eller stier mellom produktene, noe som øker tryggheten.

Formen og høyden på 55 cm innbyr til opphold, og understøtter et levende og inviterende byrom. OBSTRUCT kan erstatte de nåværende betongvernene som i dag er plassert i mange byers gater som midlertidige hastighetsdempende foranstaltninger.

  • Beskrivelse