Login GSS

Støttestag windbreaker

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Windbreaker er et svært solid stag med mulighet for å legge på stor vekt.

  • Beskrivelse
  • Tilleggsinformasjon