Garda Påkjøringsvern Rekkverk HD Mezza

Garda Rekkverk HD Mezza benyttes på mesanin aller andre høyder for å beskytte gående som er under denne høyden. Den ekstra bunnlisten hindrer at gjenstander glir under rekkverket og treffer personer og utstyr. Høyde 1150 mm.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Rekkverket er ikke utformet for å tåle støt fra truck eller andre motoriserte kjøretøy. Klassifisering i henhold til EN 13501-1:2007 +A1:2009. Fordeler med systemet: – Lang levetid + lite vedlikehold = kostnadsbesparende
– Modulær design
– Optimal synlighet
– Ingen korrosjon
– Kjemikaliebestandig
– Brannhemmende
– Antistatisk
– UV-bestandig
– Resirkulerbart og lavt økologisk fotavtrykk
– Testet og godkjent