Garda Påkjøringsvern Rekkverk HD Light

Garda Rekkverk HD Light er en god løsning for fysisk avgrensning av gangfelt, vise gå-retning og styre gangveier. Rekkverket er ikke beregnet for støt med gaffeltrucker eller andre motoriserte kjøretøy. Høyde 1150 mm.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Rekkverket er ikke utformet for å tåle støt fra truck eller andre motoriserte kjøretøy. Klassifisering i henhold til EN 14122-3. Fordeler med systemet: – Lang levetid + lite vedlikehold = kostnadsbesparende
– Modulær design
– Optimal synlighet
– Ingen korrosjon
– Kjemikaliebestandig
– Brannhemmende
– Antistatisk
– UV-bestandig
– Resirkulerbart og lavt økologisk fotavtrykk
– Testet og godkjent