I Garda Sikring har vi mer enn 150 års erfaring med å levere gjerder og porter. Våre dyktige fagfolk sørger for rask montering av høy kvalitet. Dette er en ekstra sikkerhet for deg og dine produkter, og sparer kostnader på unødvendig reparasjoner. Vi utfører gjerne vedlikeholdet, slik at du får mange år ut av produktene.

service, montasje, montering, vedlikehold, sem, kvalitet

 

Montasje

 

Vi tilbyr montasje og reparasjon av de fleste type gjerder og porter. Vår effektive og serviceinnstilte montasjeavdeling har god og fagmessig kompetanse for montasje av de fleste type gjerder og porter. Vi monterer støyskjermer, flettverksgjerder, tregjerder, rekkverk og trapper, elektriske eller manuelle sving- eller skyveporter, veibommer og pullerter.

 

Reparasjoner og restaurering

Vi tilbyr profesjonell service og reparasjon på de fleste porter og bommer med automatikk. Vi benytter våre faste elektrikere på
automatikk, og ved mekanisk stopp rykker vår servicemekaniker ut og funksjonstester alt fra motorer til fotoceller, klemlister og
deteksjonssløyfer.

 

Vi tetter også hull, sveiser, retter og skrur, og sørger for at din port eller ditt gjerde ser presentabelt ut. Ønsker du å forhøye gjerde, undertette, flere rader piggtråd, så utfører vi arbeidet raskt og effektivt.

 

Service av porter

Vår serviceavdeling har kort responstid og bistår med alt fra rep og vedlikehold til årlig service. Vi kan også tilby oppgradering enten du trenger flere fjernkontroller, trafikklys, kodetastatur osv. Våre dyktige teknikere er sertifiserte og opplærte til å vedlikeholde alt innen automatikk!

Vi har utformet en detaljert serviceavtale for våre kunder som er basert på en svært grundig gjennomgang av alt elektrisk utstyr samt alle funksjonelle deler som tannhjul, klemlister, fjærer, med mer. Etter service får kunden en fullstendig rapport som beskriver hva som eventuelt bør skiftes eller endres.

Ta kontakt for mer informasjon!

Beredskap

Garda Sikring tilbyr også landsdekkende service og beredskap på alle produkter innen anlegg- og områdesikring. Med utgangspunkt i dine behov tilbyr vi drift og beredskap i tre nivåer. Ta kontakt eller les vår service- og beredskapsbrosjyre for mer informasjon.

NIVÅ 1: GRUNNAVTALE MED ÅRLIG SERVICE
Inkluderer ikke serviceberedskap
 • Telefonsupport innenfor normal arbeidstid
 • Årlig service som sikrer optimal drift og forlenger levetiden
 • Vi tar kontakt når neste service nærmer seg
 • Fastpris på årlig service, 10% rabatt på deler og fast timepris på reparasjon
 • Servicerapport etter hver service og reperasjon
Passer for de som setter trygghet høyt, men ikke har virksomhets- kritiske installasjoner. De som har fokus på sikker drift og ønsker periodisk vedlikehold for å forlenge produktenes levetid.
NIVÅ 2: GRUNNAVTALE MED ÅRLIG SERVICE + 4T BEREDSKAP
 • Garantert utrykning innen 4 timer i normal arbeidstid*
 • Telefonsupport innenfor normal arbeidstid
 • Årlig service som sikrer optimal drift og forlenger levetiden
 • Vi tar kontakt når neste service nærmer seg
 • Fastpris på årlig service, 10% rabatt på deler og fast timepris på reparasjon
 • Servicerapport etter hver service og reperasjon
Passer for de som setter trygghet høyt, og har behov for rask hjelp ved driftstans innenfor normal arbeidstid
NIVÅ 3: GRUNNAVTALE MED ÅRLIG SERVICE + DØGNBEREDSKAP
 • Garantert utrykning innen 8 timer hele døgnet alle ukedager*
 • Telefonsupport 24 / 7 Garantert utrykning innen 4 timer i normal arbeidstid*
 • Årlig service som sikrer optimal drift og forlenger levetiden
 • Vi tar kontakt når neste service nærmer seg
 • Fastpris på årlig service, 10% rabatt på deler og fast timepris på reparasjon
 • Servicerapport etter hver service og reperasjon
Passer for de som setter trygghet svært høyt. Der hvor driftstans er uakseptabelt og det kreves døgn- service. Pålagte høye sikkerhetskrav og døgnkontinuerlig oppetid. Der driftstopp gir store økonomiske konsevenser.

Service inkluderer smøring, justering, skifte av batterier og generelt vedlikehold (ved høyinternsiv bruk bør service to ganger i året vurderes.

 

Kostnader ved reparasjon er ikke en del av serviceavtalen.
*) Ved lang avstand mellom kunden og Garda Sikrings nærmeste lokasjon, vil beredskapstider bli revidert.