Garda Magnetfeste til LED-lys

Dette kraftige magnetfestet benyttes sammen med LED-hodet til vårt lystårn. kan monteres på mast, container, dør eller liknende og passer med de andre produktene i Promitto 360° systemet. LED-lyset monteres enkelt på magnetfestet. Enklere blir det ikke.