Garda Batterybackup for SafeLight

Ikke la strømstans mørklegge bygge- og anleggsplassen. Dette produktet gir nødlys til LED stripene M-Flex og SafeLight og gjør at stripene fortsetter å lyse i en periode etter strømstans.
Les detaljert produktbeskrivelse

Ved bortfall av strøm vil nødlysmodulen slå over til batteridrift og LED lyset vil lyse med 10% av opprinnelig lysstyrke. Enheten er godkjent for bruk i både tørre og fuktige omgivelser.

Ved fullt oppladet batteri vil enheten gi 1 + 1 time med nødbelysning. Etter 1 time slår enheten seg av automatisk. Dersom det oppstår et nytt spenningsbortfall vil enheten være aktiv i ytterligere 1 time. Batterifunksjonen må testes regelmessig. Med denne løsningen har ansatte god belysning når de skal komme seg ut av bygningen ved strømstans.