Garda Maskinsikring X Guard

Garda Maskinsikring X Guard består av kraftig gitter med et bredt spekter av standard komponenter og tilbehør. Maskindirektivet stiller krav til fast beskyttelse rundt maskiner og tekniske installasjoner, og vi har løsningen som oppfyller kravene. Gitteret sikrer og danner et naturlig skille i lager hvor maskiner og tekniske installasjoner skal beskyttes. Vår løsning skaper trygge arbeidsplasser og reduserer risiko for skader og uhell. Produktene kan leveres både varmforzinket og lakkert etter kundens ønsker.
Les detaljert produktbeskrivelse

Bruksområde Benyttes for fast beskyttelse/sikring rundt maskiner og tekniske installasjoner på lager, fabrikker etc.

Maskinsikkerhet regnes ofte som et tungvint felt, men det er faktisk ganske enkelt. Det hele starter med å finne ut hva som kan skje i løpet av maskinens «levetid», det vil si fasene fra transport og installasjon, gjennom igangkjøring og bruk, til vedlikehold og kassering. For å finne ut dette utfører maskinprodusenter det som kalles «risikovurdering», og analyserer alle oppgaver i forbindelse med maskinen for å finne ut om farer. Advar operatører om risikoer som ikke kunne reduseres (tilstrekkelig) ved trinn 1 og 2, f.eks. med advarselsskilt, etiketter, advarsler i bruksanvisningen etc. Deretter håndteres farer i en tre-trinns prosedyre:

1. Fjern faren eller reduser skaderisikoen ved design (iboende sikkerhet)
2. Legg til sikkerhetstiltak: Lås faren inne (eller personer ute), f.eks. ved hjelp av gjerde. Overvåk kontakt med mennesker og fare, og stopp faren i tide, f.eks. med sikkerhetsbrytere, lysbarrierer, laserskannere mm. Gi operatøren kontroll over faren, f.. eks. med en aktiveringsknapp eller tohåndskontroll.
3. Advar brukere om farer som ikke kan fjernes eller der sikkerhetstiltak ikke fungerer (fullt ut)

Hvordan risikovurdering skal gjøres, hvilke sikkerhetstiltak som er tillatt og hvordan de skal lages, samt hvordan de skal formuleres og utformes advarsler er presentert i europeiske og internasjonale sikkerhetsstandarder.