Garda ProGate Slagport MT

En enkel, men robust og funksjonell løsning, det klassiske alternativet. Et godt alternativ å bruke når det er begrenset plass på siden av porten som et bygg e.l. Eller en installasjon der kontinuerlig drift er nødvendig, men ikke krav til hurtige sykluser. Kan kombineres med flere ulike funksjoner.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Porten kan leveres fra 4-6 m
Høyde 2m og 2,4m

STANDARD
• Termostat og varmeelement er standard i styreskap
• Daab EP105 styrekort
• Varsellys
• Nødstop
• MT-motor

TILLEGG
• Garda Smart Service (gss) gsm- for overvåking,
• Tidsurfunksjon og ring porten åpen. Følg med på serviceintervall og online status
• Nøkkelbryter: åpning med nøkkel
• Skapet kan leveres med assa sylinder
• Magnetlås
• Fotocelle
• Piggtråd som overklatringsbeskyttelse
• Frekvensomformer
• Trafikklys
• Rød/Grønn ledstripe
• Summer
• Magnetlås
• Nøkkelbryter

Polarpakke
• Varmeelement for arktiskt klima.