Garda Skyveport Pi 130

Garda Sikring tilbyr en serie med skyveporter, og vår Pi130 modell i stål er egnet til områder med innkjørsel på opptil 8 m. Porten leveres med enten høyre- eller venstreåpning, og i motorisert eller manuell utførelse. Bruk av skyveport er ideelt der det er begrenset plass på innsiden av porten og der den kan skyves på innsiden av gjerdet. Skyveportene beveger seg langs gjerdet eller vegglivet, og er selvbærende (trenger støttehjul i veibanen). For riktig drift kreves det ledig plass på siden av åpningen for å muliggjøre fri bevegelse av portfløyen. Ulike betjeningsløsninger/adgangskontroll er tilgjengelig ut fra ønsket sikkerhetsnivå. Porten tilbys med ulik type fylling, enten spiler eller netting.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Egnet for alle typer næringsområder og industriområder, som havner, flyplasser, parkeringsplasser, kjøpesentre osv.

Pi130 er tilgjengelig i bredder på opptil 8 m og høyder fra 1-2,4 m. Hvis to porter settes mot hverandre, kan de stenge en innkjørsel på opptil 16 m. Skyveporten kan kombineres med alle våre gjerdetyper og gi et komplett sikringssystem rundt området.

Porten er CE-merket og i samsvar med PN EN 13241-1-standarden.