Garda HTC Xentry STS Hurtigfoldeport

Garda HTC Xentry STS er en hurtigfoldeport som er spesielt godt egnet til bruk på industriområder, terminaler og havner. Den er tilgjengelig med kjøreåpning på opptil 12 m og høyde 3 m og gjøre det mulig for store kjøretøy å manøvrere uten hindring. Porten har solide paneler tilgjengelig i ulik utførelse. Hurtig åpning/lukking på ca. 1 m/sek. Utviklet for høy bruksfrekvens, opptil 400 passeringer pr. dag. All styring og øvrige el-komponenter er integrert i portstolpen.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:
Bruksområde Foldeport krever ingen ytterligere plass i bredden slik f.eks. skyveporter må ha, og er derfor velegnet på steder med begrenset plass. Spesielt godt egnet til bruk på fengsler, industriområder, terminaler og havner.

Kostnadseffektiv og pålitelig port med lave vedlikeholdskostnader og få komponenter. Sikkerheten rundt åpning / lukking gjør at gående ikke blir klemt eller skadet av porten, og har en solid utførelse med integrert kabelføring og vedlikeholdsfri lagre. Porten har ingen topp- eller bunnføringsskinne. Det betyr ingen restriksjoner for kjøretøyklarering og gir kontinuerlig veibane.

Grinden leveres iht. EN 13241-1-standard.