Garda Tralle for kjemisk spill uten alarm

Mobil vedlikeholdstralle som er designet for at du skal ha nødvendig utstyr for hånden når uhellet er ute på arbeidsplassen. Tilgjengelig i 3 ulike versjoner.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Mobil vedlikeholdstralle som er designet for at du skal ha nødvendig utstyr for hånden når uhellet er ute på arbeidsplassen, og at det skal være trygt forvart på en plass som er tilgjengelig for alle. Vedlikeholdstrallene kommer i tre ulike utforminger med innhold for henholdsvis olje- og kjemikaliesøl, samt også utstyr for mer generell rengjøring.

• Praktisk tralle med utstyr du trenger hvis det skjer uhell ute på arbeidsplassen
• Utstyret er trygt forvart på en plass som er tilgjengelig for alle