Garda Sauenetting

Vår sauenetting er produsert av høy kvalitet. De horisontale- og vertikale trådene er låst med en løkkeknute som gjør det vanskelig for dyrene å presse trådene fra hverandre. De hele trådene fungerer som en rekke ”stolper” mellom stolpene og gir nettingen økt stabilitet. Dette har stor betydning ved belastning ovenfra, ikke minst fra snøen. Den hele vertikaltråden avlaster også stolpene for en del av belastningen fra horisontaltrådene samt medvirker til at stolpeavstanden kan økes.
Les detaljert produktbeskrivelse

– Designet og utviklet i Norge for norske forhold
– Unik SAFE-lock knute – umulig for dyr å presse seg gjennom
– Udelte vertikale tråder gir et stødig og stabilt gjerde
– Varmgalvanisert utførelse – motstandsdyktig mot rust
– 100 meter pr nettingrull – type EPN 14015