Garda Hakkespettnetting

Vi produserer og leverer finmasket hakkespettnetting til bruk på brukonstruksjoner, snøfangere og for å sikre KV-master som trestolper.
Les detaljert produktbeskrivelse

Leveres i 2 forskjellige maskestørrelser:
12,5 mm maske, tråd-diameter 2,0 mm
25 mm maske, tråd-diameter 2,7 mm

Rullstørrelse: lengde 10 meter

Varmforzinket overflate ihht EN ISO 1461