Garda Panelgjerde Vega 2D Sport

Garda Panelgjerde Vega 2D Sport er egnet for inngjerding av små og store baner og områder for ulike idrettsgrener. Systemet består av gjerdemoduler fra Vega-serien med gitterpanelfyllinger, gjerdestolper med økt tverrsnitt og høyde, ballstopptilbehør, og adgangskontrollelementer som én- og tofløyede grinder og gangporter. Leveres i høyder fra 3 til 6 m. Velg mellom farger fra RAL-skalaen.
Les detaljert produktbeskrivelse

Kategori:

Utførelsen er varmgalvanisert eller galvanisert med polyesterbelegg. Gitterpanelet er punktsveiset av stålstenger. Nedre del av panelet består av Vega 2D Super, med maskestørrelse 50×200 mm. Øvre del er Vega 2D Sport med maskestørrelse 100×200 mm. Begge typer har horisontal trådtykkelse (dobbel) på 2×8 mm og vertikal trådtykkelse på 6 mm. Dette gir et solid gjerde som tåler påkjenninger, men hvis gjerdet skal benyttes bak fotballmål anbefales det å montere ballfangernett ved hjelp av ballstopp-tilbehør. Disse stolpene har påskrudde vinkelholdere for ballfangernett, med diagonale forsterkninger. Systemet kan leveres med ProSport stolpe som er anbefalt hvis man ønsker å redusere lydnivået. Disse gir en lavere resonans pga plastbeslag som fester gitterpanelet og samtidig fungerer som avstandsholder mellom panel og stolpe. Alternativt benyttes Sport stolpe for områder der gjerdet er mindre utsatt for støtpåvirkning.