Garda Sikkerhetsport/-gitter

Vi tilbyr mange forskjellige sikkerhetsporter/-gitter, alle tilpasset dine spesifikasjoner og krav til størrelse. Foruten porter og gitter uten sikkerhetsklasse, så kan du få sertifiserte porter opp til RC6 (EN1627) for innbrudd, FB6 for ballistikk og høye klasser testet for brann/røyk, eksplosjon og vindhastighet. Vi har forskjellige leverandører og bruker den eller de som passer best til din forespørsel, om det er et enkelt gitter med eller uten gjennomsyn til en butikk, en garasje-/tunellport med en lav sikkerhetsklasse eller en innbruddsikkret port til i et høyrisikoanlegg. Kontakt oss for mer informasjon.
Les detaljert produktbeskrivelse

Portene/gitrene er sertifisert for;
– Innbruddsikkerhet fra RC2 til RC6 ihht EN 1627
– Ballistikk opp til FB6-NS ihht til EN 1522.
– Eksplosjon opp til EXR5 ihht EN 13123/124-2
– Brann opp til E60 ihht EN1634:2016
– Vind opp til orkan styrke ihht EN 12424:2000