Til hovedinnhold

Effektiv adgangskontroll – hvilken løsning bør du velge?

Personsperrer gir kontroll over adgangen til områder og bygninger, og finnes i ulike varianter alt etter hva behovet er. Lars Jacobsen er vår rådgiver innen skall- og sonesikring og merker nå en økt etterspørsel i markedet etter slike løsninger. Hva mener han det er viktig å tenke på ved valg av løsning?

 

Dessverre er det ikke til å unngå at fysisk sikring innendørs ofte vil være et nødvendig sikkerhetstiltak mange steder, for å stoppe de som har uærlige hensikter.  Spesielt innenfor treningssentre og dagligvarebutikker ser jeg nå en økende trend til å ta i bruk personsperrer. Dette er steder som lett er utsatt for sniking og tyverier, samtidig som bruk av adgangskontroll gir en enklere administrering og økte driftsfordeler spesielt for treningssentre. Men også i kontorbygg der det er ønskelig å ha en bedre oversikt over hvem som er i lokalene og samtidig hindre at uvedkommende tar seg inn, vil personsperrer være en gunstig løsning.


Hensikt og sikkerhetskrav

Når man ser behovet for å ta i bruk en personsperre, er det flere hensyn som spiller inn i valg av rett løsning. Det første jeg spør om er gjerne hensikten med personsperren. Er det for adgangskontroll, besøksregistrering, eller kanskje begge deler? Allerede her legges det mange føringer for hva som er best egnet av løsning. Deretter må sikkerhetskravet kartlegges. Skal det være en barriere mot uautorisert adgang eller en mer administrativ kontroll? Dette vil påvirke selve utførelsen av personsperren og hva som bør velges av teknologi og funksjoner. Det er en rekke alternativer og kombinasjoner som er mulig, og det er derfor viktig å få et tydelig bilde på hvilke ønsker, krav og behov som ligger til grunn.


Kapasitet og lokale

Tenk også gjennom hvilken kapasitet sperrene må ha. Hvor mange kommer og går samtidig? Er det stor pågang, med mange som skal gjennom på kort tid? Da vil det i så fall være hensiktsmessig med rask åpne/lukke hastighet, og kanskje også flere passasjer. Det er viktig at en personsperre gir god flyt, og at man ikke må vente for lenge med å komme gjennom. Dette kan skape irritasjon, og sikkerheten går på bekostning av brukeropplevelsen på stedet. Gjør også en vurdering av hvor stort lokalet er, hvor mange som kan det være der samtidig, samt antall rømningsveier og hvor de er plassert. Vi kobler alltid personsperrene opp mot brannsentralen slik at de kan benyttes som rømningsvei.

Hvor skal personsperren installeres? Er det et kontorbygg, en fabrikk, et museum eller en offentlig bygning? Skal den skille avdelinger eller etasjer? Plasseringen vil avgjøre hvilken størrelse og design som er mest hensiktsmessig, og her er det flere tilpasningsmuligheter. Og ikke minst, universell utforming – husk at personsperren bør være brukervennlig for alle, uavhengig av fysisk evne.


Viktigheten av vedlikehold

Jeg ønsker å trekke fram et siste punkt, som man ikke alltid tenker over. Jevnlig vedlikehold er vesentlig for å sikre at løsningen fungerer slik man ønsker og unngår stopp som går ut over besøkende, kunder og ansatte. Undervurder derfor ikke viktigheten av å se på konsekvensene hvis løsningen plutselig ikke fungerer, og hvordan driftsstopp kan unngås/minimeres.

 

Ta gjerne en kikk på noen av løsningene vi har levert

 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt Lars for en uforpliktende prat på tlf. 40 21 88 09

Lars Jacobsen, Seniorrådgiver skall- og sonesikring